Savijanje

Zakrivljenost različitih radijusa

Tehnološki najnapredniji stroj omogućava savijanje vrlo složenih oblika.